16.12.2019

Klasse Stunde Fach V-Fach Raum Anmerkung
1a1-4B.04D, Ma, HSK, Erg bei FL
1a5EthAusfall, HB
1a5eR+kRAusfall, HB
1b5eR+kREthB.05ganze Klasse
2a5eR+kREthB.06ganze Klasse
2b1-6LaaO, verantw.: KL
2c1-4B.08D, Ma, HSK, Erg bei FL
2c5EthAusfall, HB
2c5eR+kRAusfall, HB
3a4MaMa2.08
3b3HSKHSK2.09
4b2DD2.12
4b3MaMa2.12
4b4HSKErg2.12
5a1-2SpEth2.06
5a4GeoEn1.03
5b1-3LaaO, verantw.: FL Sp
6a1GeMNTE.13
6b2GeMNTE.13
7a1NTNT Ausfall, Frz findet planmäßig statt
7b3Sp2.06Raumänderung
7b4Sp1.13Raumänderung
8a3NT/FrzD2.07ganze Klasse
9a2NT/FrzD2.07Stundentausch mit Mi (18.12.)
9a6MaAusfall nur Ma Kurs I, Ma Kurs II findet planmäßig statt
10a5-6WRTAusfall
Änderungen vorbehalten
Herausgegeben in Erfurt am: 13.12.2019